Projekt pt. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

EFS kolor-72dpi

Projekt pt. “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

 Lider Projektu: Województwo Małopolskie - Biuro Inwestycji Strategicznych

Cel:

Rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Obecnie w projekcie jest 39 partnerów.

Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

 

 •     zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej
 •     zakup środków ochrony osobistej
 •     zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną
 •     zakup odczynników oraz materiałów medycznych
 •     zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji
 •     zakup testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
 •     zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych
 •     finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii

Grupą docelową - ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 

 •     mieszkańcy województwa małopolskiego
 •     osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego
 •     personel medyczny

Wartość całego projektu:  69 334 161,18 zł

Wartość dofinansowania:  69 334 161,18 zł (współfinansowanie UE; Europejski Fundusz Społeczny)

Zadanie w części realizowane przez Partnera Projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju w zakresie zakupu poniższego sprzętu:

 

 1.     Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umozliwiajacą diagnostykę klatki piersiowej płuc
 2.     Defibrylator z wyposażeniem
 3.     Diatermia chirurgiczna
 4.     Łóżko, w tym łóżko OIOM wraz z materacem
 5.     Szafki i regały na sprzęt medyczny z blatami do sporządzania leków
 6.     Środki ochrony osobistej
 7.     Bramki dezyfekcyjne

Finalna ilość zakupionego sprzętu będzie zależała od dostępności na rynku oraz ceny zaoferowanej przez dostawców.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

EFS kolor-72dpi


Projekt pt. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

 

 Lider Projektu: Województwo Małopolskie - Biuro Inwestycji Strategicznych

 

Cel:

Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.

Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.


Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności:

 • zakup i dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej
 • zakup środków ochrony osobistej
 • zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych
 • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji
 • zakup testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2
 • zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych
 • finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii

Grupą docelową - ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

 • mieszkańcy województwa małopolskiego
 • osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego
 • personel medyczny

 

Wartość całego projektu: 114 061 350,00 zł

Wartość dofinansowania: 96 952 147,50 zł (współfinansowanie UE; Europejski Fundusz Społeczny)

 


 

Zadanie w części realizowane przez Partnera Projektu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Dietla w Krynicy Zdroju w zakresie zakupu poniższego sprzętu:

 1. Aparat do EKG
 2. Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umozliwiajacą diagnostykę klatki piersiowej płuc
 3. Defibrylator z wyposażeniem
 4. Fiberoskop intubacyjny
 5. Kardiomonitor- różne rodzaje, np. anestezjologiczny, przenośny
 6. Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta
 7. Pompa infuzyjna - różne rodzaje, wraz z wyposażeniem
 8. Pulsoksymetr różne
 9. Termometry do pomiaru ciała
 10. Wózki anestezjologiczne
 11. Zestawy do tracheostomii przezskórnej
 12. Zestawy do wkłuć centralnych
 13. Zestawy do wkłuć dializacyjnych
 14. Aparat do dekontaminacji pomieszczeń (ozonator)
 15. Dozowniki do dezynfekcji
 16. Kurtyny izolacyjne oraz kurtyny podciśnieniowe
 17. Myjka endoskopowa
 18. Środki do dezynfekcji
 19. Chłodnia laboratoryjna
 20. Odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2
 21. Podgrzewarka do płynów- cieplarka
 22. Wirówka laboratoratoryjna
 23. Zestaw pipet automatycznych

Finalna ilość zakupionego sprzętu będzie zależała od dostępności na rynku oraz ceny zaoferowanej przez dostawców.

 

 

Małopolski System Informacji Medycznej

EFRR kolor-72dpiRGB


Projekt pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)Nr projektu: RPMP.02.01.05-12-0228/18
Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w im. dr J. Dietla Krynicy-Zdrój – Partnerem (26.04.2018r).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość całkowita projektu po stronie Partnera: 2 292 000, 00 zł
w tym:

kwota dofinansowania:  2 062 800, 00 zł
wkład własny Partnera:     229 200, 00 zł

Cel projektu:

Zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

 • ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
 • zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
 • poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.


Projekt ma również na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt IT, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2021 r.

_______________

Wymagane pierwsze 2 pola (imię i nazwisko, adres e-mail) i poprawnie przepisany kod z obrazka w ostatnim polu formularza.

Uwaga! W drugim polu należy podać poprawny adres e-mail!!

 

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.