Konkurs Ofert w ZAKRESIE KONTRAKTÓW LEKARSKICH w Oddziale chorób wewnętrznych dla pacjentów Covid-19 przez lekarza specjalistę Anestezjologii i Intensywnej Terapii

10.11.2020

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor SP ZOZ w Krynicy-Zdroju ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na: udzielanie świadczeń zdrowotnych W ZAKRESIE KONTRAKTÓW LEKARSKICH w Oddziale chorób wewnętrznych dla pacjentów Covid-19 przez lekarza specjalistę Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Umowa będzie zawarta od dnia 10.11.2020r. ( lub późniejszym ustalonym z Dyrektorem) Oferty należy składać w zaklejonych kopertach oznaczonych napisem: "Konkurs ofert na przyjęcie obowiązków W ZAKRESIE KONTRAKTÓW LEKARSKICH w Oddziale chorób wewnętrznych dla pacjentów Covid-19 przez lekarza specjalistę Anestezjologii i Intensywnej Terapii"

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu (18) 473 24-24.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 09.11.2020r. o godz. 13.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Zastrzega się prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu.

Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora Szpitala zgodnie z art. 153 oraz art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

 

Dyrektor Zakładu

Sławomir Kmak

 

 Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia
Formularz ofertowy
Szczegółowe warunki konkursu ofert

Unia Europejska Copyright 2013 - SPZOZ Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju, ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica-Zdrój
Powered by qualityjoomlatemplates.com.